wspolnotazducha@gmail.com

Wspólnota

Arka Przymierza

Spotkania wspólnoty

Jesteśmy wspólnotą działająca przy parafii Ducha Świętego 
w Nowym Sączu. Nasze działania budujemy na 4 filarach
tj. Duchu Świętym, Maryi, Słowie Bożym i Wielbieniu.

Każdy wtorek godzina 20:00

Sala przy parafii Ducha Świętego
w Nowym Sączu
ul. ks. Piotra Skargi 10

33-300 Nowy Sącz

Nasze cele

Projekty, które realizujemy

Najbliższe wydarzenia

Zadaniem każdego członka wspólnoty jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, szukaniu w Nim obecności Bożej, a także trwanie w dziękczynieniu, oddanie się prowadzeniu Ducha Świętego. Każdy jest zaproszony do szczególnej relacji z Nim, aby dostrzegać Jego znaki i podążać za Jego natchnieniami, pozwolić Mu posyłać siebie na służbę innym. Odpowiadając na tę wizję Ducha Świętego, na spotkaniach dzielimy się Słowem Bożym, modlimy się Różańcem powierzając wszystkie sprawy Królowej Maryi, słuchamy nauczań (naprzemiennie) i zawsze wielbimy! :-)

Powstanie różańcowe

Każdego 13-tego dnia danego miesiąca gromadzimy się o godzinie 20:00 na zamku w Nowym Sączu, aby w aktywny sposób zareagować na obecną sytuację każdego z nas, naszych rodzin, miast, społeczeństw, narodów i całego świata

Wspólnota Arka Przymierza © Wszelkie prawa zastrzeżone.